AID - Tieteessä tapahtuu

The Finnish journal Tieteessä tapahtuu (Science Now) features a series of selected writings based on past AID sessions. See below for the articles in Finnish.

Tieteessä tapahtuu 2/2017. "The Affective Turn: One or Many? Conceptual and Methodological Implications" AID session on 12 September 2016:
Mikko Salmela: Affektiivinen käänne. Yksi vai monia? Käsitteellisiä ja metodologisia pohdintoja
Lauri Nummenmaa: Mistä puhumme kun puhumme tunteista?
Christian von Scheve: Affekteista, emootioista ja tunteista
Susanna Paasonen: Affekti suhteina ja intensiteettinä

Tieteessä tapahtuu 4/2015. "Managing Interdisciplinarity: Centres, Departments, Universities" AID session on 9 March 2015:
Uskali Mäki: Tieteidenvälisyyden hallinnointi yliopistossa
Anna Mauranen: Monitieteisyys yliopiston näkökulmasta
Jussi Pakkasvirta: Tieteidenväliseen tiimalasiin?
Markku Kivinen: Venäjä tieteiden välissä
Kaisa Korhonen-Kurki, Janna Pietikäinen: Voimistelua tieteiden välillä
Minna Franck: Tieteidenvälisyyden asema Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa

Tieteessä tapahtuu 3/2015. " Predictive ambitions and responses to predictive failure: Economics, cosmology/particle physics, and meteorology/climatology" AID session on 8 December 2015:
Uskali Mäki: Ennustamisen ulottuvuuksia
Antti Ripatti: Ennustaminen taloustieteessä
Syksy Räsänen: Ei tiedettä ilman ennustuksia
Heikki Järvinen: Prognoosi vai diagnoosi?

Tieteessä tapahtuu 5/2014. "Religion: Viewed from Theology, Philosophy, and Cognitive Science" AID session on 7 April 2014:
Simo Knuuttila: Uskonnonfilosofia ja empiirinen tutkimus
Ilkka Pyysiäinen: Kognitiivinen uskontotiede ja uskonnonfilosofia

Tieteessä tapahtuu 4/2014. "Biology needs more than biologists: How do engineers, mathematicians, computer scientists and biologists fit into one tent?" AID session on 3 March 2014:
Tero Ijäs & Tarja Knuuttila: Tarvitseeko biologia muitakin kuin biologeja? Synteettisen ja systeemibiologian näkökulmia tieteidenvälisyyteen.

Tieteessä tapahtuu 3/2014. "Reconciling Citizens' Entitlements and Sound Public Finance – the Nordic Case: Perspectives from Economics and Political Philosophy" AID session on 15 April 2013:
Juhana Vartiainen: Kestävyysvaje on eettinen dilemma
Adrian Walsh: Kansalaisten oikeuksien ja vakaan julkisen talouden yhteensovittaminen: Pohjoismaiden tapaus

Tieteessä tapahtuu 2/2014. "Economics and ecology are almost alike, but do they neglect one another?" AID session on 14 October 2013:
Uskali Mäki: Tieteenalat dialogissa
Olli Tahvonen: Ekologian ja taloustieteen välisen yhteistyön ongelmista
Mikko-Olavi Mönkkönen: Taloustiede ja kestävä kehitys – ekologin näkökulmaFor the current AID seminar schedule, please see here.